Behöver du köpa grus eller jord ha hjälp med transporter av massor eller annat kan du ringa:
Håkan på 070-2660156

Håkan hjälper dig även med grusning av travbanor, vägar, gårdsplaner och annat.

Behöver du hjälp med Transporter av maskiner, containers, timmer och annat samt hyvling av väg kan du ringa till:
Sven-Åke på 0171-472045
Magnus på 070-6426405

När det gäller arbeten inom järnvägsanläggning ringer du också Sven-Åke eller Magnus.